KUNSTPLANT.NL is onderdeel van Kread'or

- Retourneren - terug sturen artikel

Mocht u niet tevreden zijn over uw aanschaf dan kan dat natuurlijk. U kunt het product dan terug sturen en uw geld terug krijgen maar u kunt natuurlijk ook aangeven dat u een ander product wil bestellen. Voordat u het product retour stuurt moet u dit wel even melden bij Kunstplant.nl

Het is ook mogelijk om het product in onze showroom te komen ruilen. We hebben een gigantische showroom waar u alle producten kunt bekijken, zeker de moeite van een bezoek waard.

HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 Werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 7 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Indien u een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Verzendkosten van de heenzending worden van dit bedrag ingehouden. Wanneer u dit aangeeft bij een nieuwe bestelling dan wordt dit weer verrekend. U betaald zelf de retourzending.

Het is voor ons niet te doen om deze verzendkosten niet in rekening te brengen (geldt alleen voor bestellingen onder de € 30.-) wanneer u het product terug stuurt. Wilt u iets anders bestellen ipv het geretourneerde dan trekken wij de extra kosten van het bedrag af. U dient dit wel voordat u de bestelling plaatst telefonisch of per mail te laten weten.

Retouren die zonder toestemming of kennisgeving worden teruggestuurd nemen wij niet in behandeling.

Wanneer u producten retour stuurt na de periode van 14 dagen wordt deze niet in behandeling genomen (mits anders afgesproken met een van onze medewerkers)

U dient eerst contact op te nemen met de klantenservice dit kan via e-mail of bel 073-5494955